Travel function

Travel plan

Users creates a travel plan where the destination, excepted arrival and travel information is stored. The Information is viewable by the Admin/Control and will be usable when an unwanted event occurs, in the area of the user’s area or travel destination.

Check-in

The user will be able to, when staring a new trip, activate auto check-in with their desired intervals. The user can also choose to check in manually and comment on their status.

The Check-in function sends the users GPS-position to the Dashboard-solution of the Admin. The ones responsible for the users can then, under unwanted events, without any time loss, confirm if the users are, or have been, affected by the circumstances.

The program will delete all the travel information when the user confirms, through the application, that the journey is over.

Travel plan

Bruker oppretter en reiseplan der destinasjon, forventet ankomsttid og informasjon om reisen legges inn. Admin/ Control vil kunne nyttiggjøre denne informasjonen ved uønsket hendelse i et område brukeren befinner seg i, eller har oppgitt som reisemål. 

Check-in

Når ny reise er startet vil brukeren kunne aktivere auto check-in med ønsket intervall. Bruker kan under reisen i tillegg velge å sjekke inn manuelt med kommentar. 

Check-in funksjonen sender GPS-posisjonen til Dashboard-løsning travel -Admin. Den/ de ansvarlige for bruker kan ved uønskede hendelser proaktivt, uten tidstap, avkrefte/ bekrefte om bruker kan være rammet av hendelser. 

Programmet sletter alle data angående reisen når bruker bekrefter gjennom applikasjon at reisen er over/avsluttet.