Alert-funksjon

Alarm now

Alarm now gir bruker mulighet til å varsle/alarmere organisasjon/ansvarlige person(er) om en uønsket hendelse. Informasjon om navn på bruker, GPS koordinater, samt annen relevant informasjon (lagt inn av bruker) fremsendes til mottaker (Control) gjennom programmet/applikasjon, samt via SMS og epost for å sikre at Alarm blir effektuert.

Alert with delay

Bruker kan legge inn data i systemets applikasjon for en forsinket alarm, som lagres i systemets web-baserte løsning. Relevant informasjon angående lokasjon som bruker skal oppsøke, GPS posisjon, tidsintervall for oppdrag/møte, øvrig tilleggsinformasjon legges inn av bruker. 

Den forsinkede alarmen (med dens relevante data) lagres i systemets database og utløses uavhengig av applikasjon/enhetens tilgang på nett.