Log funksjon

Alert log

Hendelser fra Alert, Delayed alert og In-house alert loggføres i systemet med data som brukerens lokasjon, tidspunkt etc. Denne informasjonen kan ha stor betydning ved senere gjennomgang av hendelser.

Travel log

I Travel log loggføres brukerens lokasjoner under reisen dersom brukeren velger å sjekke inn, enten manuelt eller ved å aktivere auto sjekk inn funksjonen.