Travel-funksjon

Travel plan

Bruker oppretter en reiseplan der destinasjon, forventet ankomsttid og informasjon om reisen legges inn. Admin/ Control vil kunne nyttiggjøre denne informasjonen ved uønsket hendelse i et område brukeren befinner seg i, eller har oppgitt som reisemål. 

Check-in

Når ny reise er startet vil brukeren kunne aktivere auto check-in med ønsket intervall. Bruker kan under reisen i tillegg velge å sjekke inn manuelt med kommentar. 

Check-in funksjonen sender GPS-posisjonen til Dashboard-løsning travel -Admin. Den/ de ansvarlige for bruker kan ved uønskede hendelser proaktivt, uten tidstap, avkrefte/ bekrefte om bruker kan være rammet av hendelser. 

Programmet sletter alle data angående reisen når bruker bekrefter gjennom applikasjon at reisen er over/avsluttet. 

Travel plan

Bruker oppretter en reiseplan der destinasjon, forventet ankomsttid og informasjon om reisen legges inn. Admin/ Control vil kunne nyttiggjøre denne informasjonen ved uønsket hendelse i et område brukeren befinner seg i, eller har oppgitt som reisemål. 

Check-in

Når ny reise er startet vil brukeren kunne aktivere auto check-in med ønsket intervall. Bruker kan under reisen i tillegg velge å sjekke inn manuelt med kommentar. 

Check-in funksjonen sender GPS-posisjonen til Dashboard-løsning travel -Admin. Den/ de ansvarlige for bruker kan ved uønskede hendelser proaktivt, uten tidstap, avkrefte/ bekrefte om bruker kan være rammet av hendelser. 

Programmet sletter alle data angående reisen når bruker bekrefter gjennom applikasjon at reisen er over/avsluttet.