In-house funksjon

In-house alarm

In-House er en funksjon som benyttes på lokasjoner/ stasjonære fasiliteter, der det kan oppstå uønskede hendelser eller trusler mot personell, publikum eller selve fasiliteten. Programvaren kan brukes til å varsle internt vel som eksternt om de hendelser som har oppstått, eller kan oppstå. In-House funksjonen skal varsle de andre ressurser på lokasjon om behov for tilstedeværelse grunnet en uønsket – eller spesiell hendelse. 

Location

Det er problematisk å vite posisjonen til en bruker som befinner seg innendørs. GPS-posisjonen vil ikke gi en korrekt posisjon inne i et kontorbygg, spesielt om det er flere etasjer. I In-house kan Admin predefinere lokasjoner som kontor, møterom etc. Bruker vil da kunne velge sin lokasjon blant disse predefinerte lokasjonene. Når alarmen aktiveres vil mottakere av alarmen umiddelbart se hvor brukeren befinner seg basert på valgt lokasjon. 

Bluetooth beacons

Lokasjoner vil også kunne defineres ved hjelp av Bluetooth beacons. Beacons kan plasseres på de forskjellige lokasjonene slik at brukerens lokasjon automatisk bestemmes av signal fra Beacons. Dermed er ikke brukeren nødt til å velge lokasjon manuelt fra en predefinert liste. 

Bluetooth beacons kan ha en batterilevetid på opptil 5 år.