I 2017 rapporterte 7,5% av ansatte i Norge at de hadde opplevd trusler eller vold.

Nærmere 2 millioner ansatte i USA rapporterer hvert år at de har blitt utsatt for vold på arbeidsplassen.

CC-Log kommuniserer med andre enheter via det digitale nettverket, og kan benyttes med plattformer som IOS-, Android- og web-løsninger. Programvaren består av tre hovedfunksjoner; Alert, Travel og In-House, i tillegg til en Control funksjon.

Programmet kan inngå som et supplement til organisasjonens sikkerhet- og beredskapsplan. Og vil bidra til ivaretakelse av organisasjonens HMS, fremme økt trygghet og bedre arbeidsmiljøet for ansatte som kan bli utsatt for uforutsette hendelser i sin arbeidshverdag; det være seg ulykker, vold eller trusler.

Alle hendelser blir loggført og gir organisasjonen en transparent oversikt over de utfordringer medarbeiderne møter i sin arbeidshverdag. Dette bidrar til å fremme felles forståelse av uønskede hendelser.

Løsningen er aktuell for alle som trenger en varslingsmulighet, uavhengig av hvor de skulle befinne seg; industri, tjenesteytende- og operative virksomhet (ressurser med publikumskontakt, på reise og/eller jobboppdrag utenfor kontorfasilitetene eller med krevende arbeidsoppgaver der arbeidsuhell kan oppstå)

Ved å implementere produktet Crisis Communication-Log, vil en umiddelbart få meldt fra om hendelsen til forhåndsdefinerte ressurser, som raskt kan varsle og igangsetter nødvendige tiltak. Situasjons- og tiltakslogg vil være synlig for ressurser med tilgang til «Control-funksjon». Kommunikasjonen både internt (stab) og til offentlige myndigheter, samt eierskap av riktig informasjon mot media kan foregå løpende på vei til ”kontoret», og dermed starter ivaretakelsen av individ, team og organisasjon umiddelbart, uten tidstap.

Ved å sette ord på, konkretisere og rapportere belastning(er) ressurser utsettes for kan arbeidsgiver, på et tidligere tidspunkt, sette inn tiltak for å forebygge stress, fysiske- og psykiske belastninger, utbrenthet mv. Det er også utviklet en Crisis- indeks modell, som klassifiserer vold (og trusler) innenfor ulike nivåer. Denne modellen danner grunnlag til opplæring, rapportering og handlingstiltak for sikkerhetsproduktet.

Dashboard – løsningens design er basert på høy brukervennlighet. Tiltak den enkelte har ansvar for å iverksette ved en uønsket hendelse, skal falle naturlig.

Rapportene fra Eurofond (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions)  fremhever temaet vold, trusler og trakasseringer på arbeidsplassen. Muligheten for uønskede hendelser har økt og kan ramme organisasjoner og dets ansatte.

Å utsettes for vold og trusler kan føre til alvorlige konsekvenser for den enkelte både fysisk, psykisk og sosialt. Målet med CC-log er å sikre ressurser som er i nød, konflikt eller en vanskelig og uhåndterlig situasjon.

Alle organisasjoner og bedrifter må ta sikkerheten til sine ansatte på alvor!