Sikkerhetskultur og aktsomhetsplikt

Ansatte er bedriftens viktigste ressurs, og bedrifter er juridisk forpliktet til å trygge sine ansatte.

Aktsomhetsplikten ivaretas gjennom systematisk HMS arbeid, tilrettelegging for opplæring og tilgjengeliggjøre varslings-og rapporteringsverktøy, som er transparente og fleksible ift. behov.

Tjenestereiser i risikofylte miljøer, operasjonell drift og utfordrende arbeidsprosesser innebærer økt fokus på sikring av personell og immaterielle verdier. Kunnskap om mennesker, kulturer, miljø en ferdes i og hvordan digitale verktøy kan bidra til å fremme trygghet i arbeidshverdagen, medvirker til miljø for trivsel, verdiskapning og godt omdømme.

Programvaren CC-Log er et varslings- og rapporterings verktøy som kommuniserer med andre enheter via det digitale nettverket, og kan benyttes med plattformer som IOS-, Android- og web-løsninger. Programvaren består av tre hovedfunksjoner; Alert, Travel og In-House, i tillegg til en Control funksjon.

Programmet kan inngå som et supplement til organisasjonens sikkerhet- og beredskapsplan.

Alle hendelser blir loggført og gir organisasjonen en transparent oversikt.

Løsningen er aktuell for alle som trenger en varslingsmulighet, uavhengig av hvor de skulle befinne seg; industri, tjenesteytende- og operative virksomhet. (ressurser med publikumskontakt, på tjenestereise så vel som i operasjonell drift der uforutsette hendelser raskt kan inntreffe).