I 2017 rapporterte 7,5% av ansatte i Norge at de hadde opplevd trusler eller vold.

Nærmere 2 millioner ansatte i USA rapporterer hvert år at de har blitt utsatt for vold på arbeidsplassen.

Rapportene fra Eurofond (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions)  fremhever temaet vold, trusler og trakasseringer på arbeidsplassen. Muligheten for uønskede hendelser har økt og kan ramme organisasjoner og dets ansatte.

Å utsettes for vold og trusler kan føre til alvorlige konsekvenser for den enkelte både fysisk, psykisk og sosialt. Målet med CC-log er å sikre ressurser som er i nød, konflikt eller en vanskelig og uhåndterlig situasjon.

Alle organisasjoner og bedrifter må ta sikkerheten til sine ansatte på alvor!